Biuro Rachunkowe ADF - Kadry i płace

Kadry i płace, rozliczenia ZUS, PIT

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Każda jednostka gospodarcza, spółka prawa handlowego czy inny podmiot gospodarczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Do zadań Biura Rachunkowego ADF w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej należy:

 • przygotowanie i ciągły nadzór nad dokumentami pracowników Państwa firmy: prowadzenie teczek osobowych,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom Państwa firmy niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu ich zatrudnienia, a także sporządzanie umów o pracę przy zatrudnianiu nowych pracowników i dokumentów rozwiązujących stosunek pracy, wraz z wydaniem świadectwa pracy,
 • sporządzanie listy płac – kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • roczne rozliczanie podatkowe pracowników, którzy zgodnie z przepisami prawa zgłoszą taki wniosek pracodawcy,
 • elektroniczne lub papierowe przygotowywanie przelewów,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

Zapytaj o ofertę!